Klachten?

Vertel het ons


Medewerkers van reBUILD streven er altijd naar om goed naar u te luisteren, zodat de kans op teleurstellingen en miscommunicatie zo klein mogelijk wordt gehouden! De spreuk: 'Doen we het goed, vertel het anderen, doen we iets niet goed, vertel het ons' houden we graag in ere. Ondanks alle goede bedoelingen, kan het echter soms voorkomen dat u niet tevreden bent.


Wat te doen bij klachten

Soms kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de coaching. Bij de intake wordt aangegeven dat eventuele problemen of klachten bij de betrokken medewerker van reBUILD besproken horen te worden. Er wordt dan gekeken naar een passende oplossing. Wanneer dit volgens u niet voldoende is, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke medewerker van het CJG/dorpenteam/andere betrokken instelling. Het is wenselijk dat er dan een gesprek met alle betrokkenen plaats vindt.


Wanneer de klachten zo groot zijn dat er sprake is van een gebrek aan vertrouwen door 1 of meerdere partijen, kunt u zelfs een klacht indienen. Wij zijn aangesloten bij 'klachtenportaal zorg'. Zij werken onafhankelijk en zijn KPZ erkend.