Wilco en Jolanda Schreiber, Marije Bergsma, Herman Fukur, Femke Mulder, Wisse Rodenburg, Debóra Koster en Myrthe Keizer

Positief aan de slag met gezinnen en individuen die ondersteuning wensen!


reBUILD Coaching bestaat sinds februari 2014 en is ontstaan vanuit de vraag naar positieve en effectieve ondersteuning in verschillende situaties en mijn interesse in het positief ombuigen van complexe (gezins)situaties. Samen met mijn vrouw Jolanda zetten we in ons voor gezinnen die (vaak) op meerdere gebieden van hun leven vast zijn gelopen en iets willen veranderen! Sinds 2018 maakt Marije Veenstra deel uit van ons team en sinds 2021 mochten we Wisse verwelkom in ons team. In 2022 zijn Herman Fukur, Femke Mulder en Myrthe Keizer aan ons team toegevoegd. Debóra Koster doet haar afstudeerstage (NHL Stenden) bij reBUILD en richt zich op 2 thema's: oplossingsgericht werken en KOPP.  Samen bieden we passende ondersteuning, elk vanuit onze eigen expertise. Daarnaast werken we samen met andere zorgorganisaties indien er bijvoorbeeld dagbesteding of woonruimte gezocht moet worden. Diagnostiek doen we zelf niet, maar we ondersteunen de cliënten hierbij en geven advies.

Hieronder vertellen we iets meer over wie wij zijn.


Wilco

Door mijn ruim 20-jarige ervaring in het voortgezet onderwijs, heb ik veel ervaring opgedaan in het werken met jongeren en hun ouder(s)/verzorger(s). Met name door mijn rol als mentor en zorgcoördinator heb ik veel opbouwende gesprekken mogen voeren met jongeren en hun ouder(s)/verzorger(s). Vanuit deze passie om mensen te helpen om de weg naar geluk weer te vinden, heb ik besloten om de opleiding tot GEZINSCOACH te gaan doen.

In februari 2014 heb ik de opleiding tot GEZINSCOACH aan de NHL in Leeuwarden met succes afgerond. Het werken met jongeren, kinderen en echtparen vind ik erg interessant. Als coach sta ik naast de mensen. Vanuit mijn eigen ervaring, samen met de theoretische achtergrond van opleiding, zie ik situaties veranderen en mensen weer hoop krijgen voor de toekomst!


Jolanda

Al van kleins af aan bied ik anderen een luisterend oor en bemoedigde ik zo vaak ik kan. Een positief woord, een compliment en oprechte aandacht, het doet zoveel!

Sinds 13 februari 2017 werk ik ook bij reBUILD coaching. Met mijn positieve instelling, de contextuele opleiding en door de nodige levenservaring kan ik mensen die vastgelopen zijn handvaten geven om hun leven weer op te bouwen. Ik wil samen kijken waar de knelpunten zitten en hoe we verdriet om kunnen buigen naar weer vreugde kunnen ervaren. Binnen reBUILD richt ik mij voornamelijk op vrouwen en moeders in het bijzonder.

Het samen coachen van echtparen is een grote kracht van reBUILD coaching. Door een huwelijk van bijna 20 jaar weten we waar uitdagingen en kansen liggen. Het is ons verlangen om echtparen weer in verbinding met elkaar te brengen zodat ze weer de hoeksteen van de samenleving worden.

Daarnaast ben ik werkzaam bij woningbouwvereniging in Groningen op de afdeling 'overlastzaken'. Hierbij zoeken we met klagers en bewoners naar passende oplossingen als samen leven moeilijk is geworden.

Marije Bergsma-Veenstra

Een warm netwerk geven


Al van jongs af aan sta ik graag klaar voor de mensen om mij heen. Vooral mensen bij wie het leven niet als vanzelf gaat. Ik bied een luisterend oor, denk graag mee in oplossingen en ga op een positieve manier met mensen in gesprek.

Enkele jaren geleden werd mijn neefje geboren. Zijn ontwikkeling ging net even anders dan dat ik gewend was. Ik vond het reuze interessant om zijn ontwikkeling te volgen en maakte dit dan ook van dichtbij mee. Ik zag hoe moeilijk het is als de ontwikkeling anders gaat dan bij het gemiddelde kind. Dit is niet alleen ingewikkeld en moeilijk voor het kind zelf, maar ook voor zijn gezin en omgeving. Ik voelde dat ik hier iets mee wilde doen. Hij werd mijn inspiratiebron voor de toekomst, de reden dat ik Pedagogiek (opvoedkunde) ben gaan studeren.

Tijdens mijn studie ben ik bij Driezorg Daniël (dagbesteding) gaan werken. Hier heb ik vier jaar lang ervaring op gedaan in verschillende soorten beperkingen/stoornissen en gedragsproblematiek bij kinderen en jongeren. Tijdens het eerste halfjaar van mijn jeugdzorgstage heb ik kennis mogen maken met het werken in een gezinshuis en het coachen van gezinnen. Na het tweede halfjaar van mijn stage in Zuid-Afrika te hebben gedaan, ben ik binnen reBUILD gaan werken als gezinscoach in opleiding. Ik vind het erg leuk en interessant om met kinderen, jongeren, volwassenen en het gehele systeem aan de slag te gaan. Op dit moment zit ik in de laatste fase van mijn studie en ben ik volop aan het afstuderen.

In september 2017 ben ik mijn partner plotseling verloren aan een auto ongeluk. Vanaf dat moment stond mijn leven stil. Vanuit deze ervaring weet ik hoe belangrijk het is om een warm netwerk om je heen te hebben. Iemand die jou hand vastpakt wanneer je dreigt weg te glijden. Iemand die jou lichtpuntjes weet te geven op de momenten dat het zo donker om je heen is.

Dat is wat ik een ieder gun in zijn of haar leven en dat is waar ik graag aan bij wil dragen in deze maatschappij: ‘mensen een warm hart onder de riem steken en ze laten zien en voelen dat wij naast elkaar staan. Van daaruit samen oplossingsgericht naar de situatie leren kijken, sterke punten naar voren halen en op zoek gaan naar lichtpuntjes’.

Wisse Rodenburg

Zonder te oordelen gaan we samen de begeleiding aan!


Ik ben 25 jaar oud en ben woonachtig in Leeuwarden. Verder ben ik een groot sportliefhebber. Zelf voetbal ik al van jongs af aan en doe dit nog steeds met veel plezier.

Sinds juni 2020 ben ik afgestudeerd en heb ik mijn diploma Social Work behaald bij NHL/Stenden in Leeuwarden. Tijdens mijn stages heb ik veel gezinnen en jongeren begeleid. De doelgroep jongeren heeft mij altijd al geïnteresseerd, zo heb ik eerst de opleiding onderwijsassistent afgerond. Daarna heb ik een bredere opleiding gekozen in de vorm van Social Work.

Ik heb stage ervaring op mogen doen als maatschappelijk begeleider bij Vluchtelingenwerk in Burgum en bij de Crisisopvang in Burgum. Wat ik het belangrijkste vind is dat je mensen in hun kracht zet en het complete plaatje in beeld krijgt. Zonder te oordelen gaan we samen de begeleiding aan!

Het afgelopen jaar heb ik werkervaring opgedaan in het één op één begeleiden van jongeren. Deze vorm van begeleiding zal ik bij reBUILD ook gaan invullen. Door goed te luisteren en met humor probeer ik de aansluiting te vinden bij de jongeren. Elke situatie vraagt iets anders en hier probeer ik in de begeleiding dan ook flexibel op in te spelen.

Graach oant sjen!

Femke Mulder-de Haan

Ik ben opgegroeid en heb gewerkt met veel verschillende mensen om mij heen, met ieder een eigen verhaal.


Mijn naam is Femke, ik ben 28 jaar en ik woon samen met mijn man en onze tweelingdochters in de Fryske Wâlden. In mijn vrije tijd ben ik graag bezig. Zo vind ik het leuk om er op uit te gaan met mijn gezin of met vriendinnen, sport ik een paar keer per week en rommel ik graag in het huis om. Ook kan je mij blij maken met een goed boek of een puzzel.

In 2017 heb ik mijn opleiding Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg afgerond en sindsdien ben ik aan het werk. Ik heb de afgelopen jaren werkervaring opgedaan bij een zorginstelling. Hier heb ik veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen/jongeren met gedragsproblematieken, autismespectrumstoornissen, (licht) verstandelijk beperkingen en ontwikkelingsachterstanden. Het laatste jaar heb ik een uitstapje gemaakt naar het onderwijs, een hele andere doelgroep en andere hulpvragen. Ook erg leuk om hier ervaring op te doen. Toch ligt het sociale werk mij nader tot het hart en ben ik erg blij dat ik bij ReBUILD aan de slag mag als ambulant hulpverlener.

Ieder mens heeft recht op zijn/haar plekje in de maatschappij, ook als het leven even niet vanzelf gaat. Om samen te zoeken naar de juiste handvatten en oplossingen om weer door te kunnen, dat geeft mij energie en maakt dat ik het werken met mensen zo bijzonder vindt. Je mag immers zoveel van elkaar leren.

Herman Fukur

Mensen helpen met de obstakels in hun leven


Ik ben 37 jaar, vader van 2 kinderen en ik ben geboren en getogen in Drachten. In mijn vrije hou ik mij graag bezig met familie, vrienden, sport; in het bijzonder fitness en motorrijden.

In 2019 heb ik mijn opleiding Persoonlijke Begeleiding Specifieke Doelgroepen behaald aan de Friese Poort te Drachten. Tijdens en na mijn opleidingsjaren heb ik zorg geboden aan diverse zorggroepen met uitlopende indicaties, denkend oa aan persoonlijke begeleiding, woon/werk begeleiding en activiteitenbegeleiding. In deze jaren heb ik affiniteit gekregen met jongvolwassen die een helpende hand kunnen gebruiken.

Sinds april 2022 ben ik werkzaam bij ReBUILD en hoop ik hier nog veel mensen te kunnen helpen met de obstakels in hun leven en hen hierbij handvatten mee te geven en te ondersteunen waar nodig is. Want soms hebben we iemand nodig die ons steunt en ons wegwijs maakt in de juiste richting.

Debóra Koster

Ik hoop ouders, jongeren en kinderen een luisterend oor te kunnen bieden.


Mijn naam is Debóra Koster en ik kom het aankomende jaar stage lopen bij reBUILD Coaching. Ik ben 21 jaar en ik woon in Paesens- Moddergat. Sinds 2 jaar ben ik verhuisd vanuit Reeuwijk en woon ik in Friesland. Op dit moment woon in nog thuis bij mijn ouders en mijn twee zusjes. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om muziek te maken/luisteren, te tekenen, af te spreken met vrienden/familie of lekker te wandelen in de natuur.

Ik zit in het vierde leerjaar van de opleiding Pedagogiek aan de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Dit jaar hoop ik dus af te studeren. Het is de bedoeling dat ik 10 maanden lang 4 dagen per week stage lopen bij reBUILD, Dit zal zijn op de dagen maandag t/m donderdag. reBUILD spreekt mij aan, omdat ik al langere tijd ervaring op zou willen doen in het helpen van gezinnen. Ik hoop ouders, jongeren en kinderen een luisterend oor te kunnen bieden en verder te helpen in ieders verschillende situatie.

Ik zie uit naar een fijne stageperiode en ik hoop vooral dat ik hier veel zal gaan leren!

Myrthe Keizer

Ieder heeft zijn/haar eigen verhaal.


Mijn naam is Myrthe Keizer en ik ben 21 jaar oud. Ik ben woonachtig in Buitenpost. Ik ben derdejaarsstudent van de opleiding Pedagogiek aan de NHL/Stenden in Leeuwarden. Vanaf september volg ik de minor gezinshulpverlening. In mijn vrije tijd doe ik het liefst leuke dingen met mijn vriend of met mijn vriendinnen, zoals gezellig naar het terras gaan. Sinds kort ben ik begonnen aan een nieuwe hobby namelijk hardlopen.

Voordat ik aan deze opleiding begon heb ik eerst mijn diploma onderwijsassistent behaald. Tijdens mijn stages heb ik veel kinderen begeleid die een leerachterstand hadden. De doelgroep het jonge kind heeft mij altijd al geïnteresseerd.
Verder heb ik stage mogen lopen bij een IKC in de kinderopvang. Hier had ik veel contact met de ouders waardoor mijn interesse in gezinshulpverlening verder groeide. Het lijkt mij een uitdaging om systemisch aan de slag te gaan. Ieder heeft zijn/haar eigen verhaal en daardoor een eigen ondersteuningsbehoefte. Als pedagoog in opleiding vind ik het belangrijk te kijken naar de kwaliteiten/ mogelijkheden van ieder individu.

Voor het komend halfjaar zal mijn stage op de donderdag zijn. Daarnaast zal ik een paar uurtjes van Martine overnemen. Dit zal waarschijnlijk op woensdag en/of vrijdag zijn. Ik heb er veel zin in en hoop hier veel te leren!

Groetjes Myrthe Keizer

Contactformulier

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.