JW (aangesloten op ZorgDomein)


Voor JW beschikking (tot 18 jaar) kan reBUILD ook starten met een verwijzing via de huisarts. Deze kan, na overleg met het betrokken gezin, gemaild worden naar info@rebuildcoaching.nl. Daarnaast is reBUILD aangesloten op ZORGDOMEIN. Dit is de snelste route. De huisarts kan de verwijsbrief met reden van aanmelding in ZorgDomein versturen en deze komt direct binnen bij reBUILD. Er wordt (uiterlijk) binnen 5 dagen vanuit reBUILD contact met u gelegd.
 
De verwijzer ontvangt van ons een tussen- en eindrapportage met zorgplan en voortgang van de doelen.
Voor vragen of overleg, bel 06-123 75 425


WMO (aangesloten op ZorgDomein)

Voor WMO loopt de beschikking via het wijk- of gebiedsteam. reBUILD kan daarin meedenken en eventueel advies geven, omdat er goede contacten zijn met de verschillende teams.
 
reBUILD is bereikbaar via ZorgDomein.

Wil je meer informatie?

Het Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg voor zorg en hulpaanbieders vallend onder de Jeugdwet is hier te vinden: https://klachtenportaalzorg.nl/voorwaarden-en-klachtenreglement/.

Op www.klachtenportaalzorg.nl staat meer informatie over hoe je een klacht kunt oplossen. Klachtenportaal zorg is bereikbaar op telefoonnummer 0228-322205.

Op de homepage van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) staat meer informatie over het indienen van een klacht bij de IGJ, ga naar www.igj.nl.