Visie

Wat willen we bereiken?


Gezinnen en individuen komen weer in hun eigen kracht te staan, nemen verantwoording en regie over hun eigen functioneren en hun leven. Hierdoor zijn ze meer in balans en in staat gezonde verbindingen aan te gaan en leveren een zinvolle bijdrage aan de maatschappij.

Missie

Hoe doen we dat?


reBUILD geeft positieve richting aan cliënten door krachten in kaart te brengen, oplossingsgerichte interventies te doen en het netwerk te versterken op een systemische wijze.

reBUILD geeft positieve richting aan cliënten door krachten in kaart te brengen, oplossingsgerichte interventies te doen en het netwerk te versterken op een systemische wijze tijdens een zo kort als mogelijk begeleidingstraject.

Wil je meer informatie?

Het Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg voor zorg en hulpaanbieders vallend onder de Jeugdwet is hier te vinden: https://klachtenportaalzorg.nl/voorwaarden-en-klachtenreglement/.

Op www.klachtenportaalzorg.nl staat meer informatie over hoe je een klacht kunt oplossen. Klachtenportaal zorg is bereikbaar op telefoonnummer 0228-322205.

Op de homepage van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) staat meer informatie over het indienen van een klacht bij de IGJ, ga naar www.igj.nl.