Om de best mogelijke zorg te verlenen, proberen wij een wenselijke samenstelling van onze groepen te creëren. Een samenstelling, die voor de cliënt leefbaar en aangenaam is en waarbinnen wij onze professie kunnen uitoefenen.

Dit wil zeggen dat wij bepaalde cliënten wel en niet kunnen plaatsen binnen onze organisatie. Daarom hanteren wij in- en exclusiecriteria voorafgaand aan de plaatsing. Bij de aanmelding of uit de intake wordt duidelijk of cliënten wel of niet passen binnen de groep dagbesteding/locaties of in de ambulante setting waarbinnen wij zorg bieden.

Inclusiecriteria

reBUILD coaching streeft naar coaching voor hen die met een specifieke hulpvraag binnen komen. Per aanvraag zal in het beginsel worden beoordeeld of deze überhaupt geschikt is voor ons bedrijf. Na een intake zal in een team overleg worden besproken wie het meest geschikt is voor de casus.

De volgende cliënten komen in aanmerking voor zorg bij reBUILD Coaching: cliënten met een actieve houding, die actief (willen) participeren in de samenleving. Wij werken bewust mee aan activering van de cliënt: alle cliënten hebben of zoeken een vorm van dagbesteding, werk of gaan naar school.

Door participatie in de samenleving, een rol hebben, verantwoordelijkheden krijgen op een bij de cliënt passend niveau, hebben onze cliënten het gevoel dat ze ergens aan meedoen en dat ze erbij horen, waardoor hun eigenwaarde groeit.

Algemene exclusiecriteria

In een aantal gevallen zullen wij bij voorbaat al dan niet na het houden van een intake cliënten die zich aanmelden per definitie afwijzen. Dit zijn de zogenaamde ernstige hulpzoekenden waarin gespecialiseerde hulpverlening (psycholoog of psychiater) in eerste instantie nodig is.

Hieronder vallen;

 • Ernstig getraumatiseerde mensen
 • Meervoudig gehandicapten
 • Mensen die euthanasie willen plegen
 • Mensen die last hebben van psychoses
 • Mensen met een verslavingsproblematiek

Hierin zijn wij van mening dat specialistische hulp in eerste instantie geboden moet worden tot er sprake is van een meer stabiel gevoelsleven en de problematiek ofwel dusdanig behandeld is dat deze onder controle is of de persoon in kwestie vrij van de verslaving en / of problematiek is.

reBUILD coaching heeft geen rol in het medicatieproces. Medewerkers van reBUILD Coaching reiken geen medicatie aan, dienen geen medicatie toe en geven geen adviezen m.b.t. medicatie.

reBUILD coaching biedt geen onvrijwillige zorg aan mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening.

Contactformulier

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.


  Om de best mogelijke zorg te verlenen, proberen wij een wenselijke samenstelling van onze groepen te creëren. Een samenstelling, die voor de cliënt leefbaar en aangenaam is en waarbinnen wij onze professie kunnen uitoefenen.

  Dit wil zeggen dat wij bepaalde cliënten wel en niet kunnen plaatsen binnen onze organisatie. Daarom hanteren wij in- en exclusiecriteria voorafgaand aan de plaatsing. Bij de aanmelding of uit de intake wordt duidelijk of cliënten wel of niet passen binnen de groep dagbesteding/locaties of in de ambulante setting waarbinnen wij zorg bieden.

  Inclusiecriteria

  reBUILD coaching streeft naar coaching voor hen die met een specifieke hulpvraag binnen komen. Per aanvraag zal in het beginsel worden beoordeeld of deze überhaupt geschikt is voor ons bedrijf. Na een intake zal in een team overleg worden besproken wie het meest geschikt is voor de casus.

  De volgende cliënten komen in aanmerking voor zorg bij reBUILD Coaching: cliënten met een actieve houding, die actief (willen) participeren in de samenleving. Wij werken bewust mee aan activering van de cliënt: alle cliënten hebben of zoeken een vorm van dagbesteding, werk of gaan naar school.

  Door participatie in de samenleving, een rol hebben, verantwoordelijkheden krijgen op een bij de cliënt passend niveau, hebben onze cliënten het gevoel dat ze ergens aan meedoen en dat ze erbij horen, waardoor hun eigenwaarde groeit.

  Algemene exclusiecriteria

  In een aantal gevallen zullen wij bij voorbaat al dan niet na het houden van een intake cliënten die zich aanmelden per definitie afwijzen. Dit zijn de zogenaamde ernstige hulpzoekenden waarin gespecialiseerde hulpverlening (psycholoog of psychiater) in eerste instantie nodig is.

  Hieronder vallen;

  • Ernstig getraumatiseerde mensen
  • Meervoudig gehandicapten
  • Mensen die euthanasie willen plegen
  • Mensen die last hebben van psychoses
  • Mensen met een verslavingsproblematiek

  Hierin zijn wij van mening dat specialistische hulp in eerste instantie geboden moet worden tot er sprake is van een meer stabiel gevoelsleven en de problematiek ofwel dusdanig behandeld is dat deze onder controle is of de persoon in kwestie vrij van de verslaving en / of problematiek is.

  reBUILD coaching heeft geen rol in het medicatieproces. Medewerkers van reBUILD Coaching reiken geen medicatie aan, dienen geen medicatie toe en geven geen adviezen m.b.t. medicatie.

  reBUILD coaching biedt geen onvrijwillige zorg aan mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening.