Hoe werkt de gezinscoach?

Nadenken over doelen


GEZINSCOACHING is een manier van werken waarbij het gezin eerst komt. Er is dan ook geen standaardaanpak, omdat elk gezin anders is. Mijn manier van werken hangt af van de specifieke gezinssituatie. Daarom is de kennismaking en het nadenken over doelen heel belangrijk.

Daarna kiest de gezinscoach welke strategie het beste toegepast kan worden. Dit gebeurt in overleg met de betrokkenen.

Hieronder een (beknopt) overzicht van gebruikte literatuur.


Het gezin centraal - Bolt, Arjan
Het begin van de puberteit - Ransijn, P.
Handboek Groepsdynamica- Remmerswaal, Jan
De 5 talen van liefde van kinderen - Chapman, Gary
Simpel (opl. ger. Gezinscoaching) - Caufmann, Louis
Generatie Z- Ahlers, J. en Boender, R.
Dynamiek in verbinding - Groeneboer, H en Berge, V.
Basisboek Systeemgericht werken - Nabuurs, Marius
Succesvol Coachen - Whitmore, John
Geweldloos verzet in gezinnen - Omer, Haim
Leerlingen m.e. specifieke hulpvraag - Nauta, Pyt en Giesing, Marinus
Ontwikkelingen in de contextuele therapie - Michielsen, M. en Hargrave, T.
Hechting en loyaliteit - Hoogsteder, M. en Vriese, S.


Contactformulier

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.