Hoe werkt de gezinscoach?

Nadenken over doelen


GEZINSCOACHING is een manier van werken waarbij het gezin eerst komt. Er is dan ook geen standaardaanpak, omdat elk gezin anders is. Onze manier van werken hangt af van de specifieke gezinssituatie. Daarom is de kennismaking en het nadenken over doelen heel belangrijk. De gezinscoach stelt samen met het gezin een Zorgplan op. Dit is altijd op maat en past bij het gezin of het individu. We willen DOEN wat WERKT!

Omdat deze manier van werken (systemisch en oplossingsgericht) ook heel goed werkt voor mensen met een individuele hulpvraag, begeleiden we met succes steeds meer mensen van uit de WMO en WLZ.

Hieronder een (beknopt) overzicht van gebruikte literatuur.


Het gezin centraal - Bolt, Arjan
Het begin van de puberteit - Ransijn, P.
Handboek Groepsdynamica- Remmerswaal, Jan
De 5 talen van liefde van kinderen - Chapman, Gary
Simpel (opl. ger. Gezinscoaching) - Caufmann, Louis
Generatie Z- Ahlers, J. en Boender, R.
Dynamiek in verbinding - Groeneboer, H en Berge, V.
Basisboek Systeemgericht werken - Nabuurs, Marius
Succesvol Coachen - Whitmore, John
Geweldloos verzet in gezinnen - Omer, Haim
Leerlingen m.e. specifieke hulpvraag - Nauta, Pyt en Giesing, Marinus
Ontwikkelingen in de contextuele therapie - Michielsen, M. en Hargrave, T.
Hechting en loyaliteit - Hoogsteder, M. en Vriese, S.


Contactformulier

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.