reBUILD Coaching heeft momenteel géén wachtlijst


Wachtlijsten vinden wij niet wenselijk. Wanneer je om hulp vraagt, is dat vaak na een moeizaam proces. Wij vinden dat hulp snel beschikbaar moet zijn en daarom hebben we afgelopen jaren bewust geïnvesteerd in het aantrekken van geschoold en geschikt personeel.

Er is momenteel beperkt ruimte voor individuele- of gezinsondersteuning (status juli 2023).

Wanneer er een hulpvraag is, begrijpen wij dat ondersteuning zo snel mogelijk gewenst is. Doordat wij een kleine organisatie zijn waarbij het belang van de cliënt voorop staat, lukt het ons om zeer korte termijn te starten. 

Stel je vraag via de website of bel 06-123 75 425 voor meer informatie of om een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek aan te vragen.

Wil je meer informatie?

Het Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg voor zorg en hulpaanbieders vallend onder de Jeugdwet is hier te vinden: https://klachtenportaalzorg.nl/voorwaarden-en-klachtenreglement/.

Op www.klachtenportaalzorg.nl staat meer informatie over hoe je een klacht kunt oplossen. Klachtenportaal zorg is bereikbaar op telefoonnummer 0228-322205.

Op de homepage van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) staat meer informatie over het indienen van een klacht bij de IGJ, ga naar www.igj.nl.